Činnost ZOO

 

TERMÍNOVÝ PLÁN ZASEDÁNÍ RP ZOO ROCE  2023

Termín Výroční konference byl stanoven na úterý 25.4.2023  od 13.00 hodin v sále nad hlavní kantýnou v areálu Chempark v Litvínově.

(v Litvínově zasedání probíhají v AB v  zasedací místnosti – č. dv. 111, začátek v 8.00 hodin)