Proč odbory

Zajistíme zaměstnancům důstojné pracovní podmínky;

  1. V rámci kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelem sjednáváme maximální mzdu i pracovní bonusy;
  2. Dle zákona se podílíme a dohlížíme na dodržování BOZP;
  3. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případech řádného odškodnění pracovního úrazu;
  4. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů;
  5. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy a při ukončování pracovního poměru;
  6. Našim členům poskytneme bezplatnou právní pomoc
  7. Našim členům vyplatíme podporu v případě ztráty zaměstnání
  8. Našim členům poskytneme řadu dalších sociálních výpomocí a podpor (na dětské rekreace, na lázně, za krátkodobou nemoc, za dlouhodobou nemoc, při odchodu do důchodu, za odběry krve, při narození dítěte, při úmrtí člena rodiny vše dle Pravidel hospodaření ZOO Chemopetrol a.s.).
  9. Vstupte do odborů – členstvím v odborech NIC neztrácíte, jen získáváte!

Výhody člena (PDF)   Přihláška (PDF) Proč odbory ORLEN Unipetrol RPA (PDF)

Přihláška za člena Základní odborové organizace Chemopetrol a.s.

Proc_odbory_ORLEN_Unipetrol_RPA_2022