Aktuální nabídka

  • ZOO PRAHA
  • ZOOPARK CHOMUTOV
  • až čtyři volné vstupy pro odboráře  a jejich rodinné příslušníky. Karty opravňující vstupy do zařízení je třeba si objednat a vyzvednout na sekretariátu odborové organizace nebo v pokladně.