Aktuality

Kolektivní vyjednávání bylo ukončeno ve středu 9. 3. 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s potěšením si Vám dovoluji oznámit, že jsme společně se zástupci zaměstnavatele úspěšně ukončili kolektivní vyjednávání, jehož výsledkem je nová kolektivní smlouva společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2023. Nová kolektivní smlouva obsahuje řadu změn, které přinesou zlepšení finančního ohodnocení, benefitů a pracovních podmínek pro všechny zaměstnance společnosti Unipetrol RPA. Pozitivním výsledkem v této nejisté době je, že jsme se dokázali dohodnout i bez přítomnosti mediátora(zprostředkovatele). Po uzavření dohody o KS, přistoupili sociální partneři k aktu zpětvzetí žádosti o přidělení mediátora ze seznamu MPSV ČR.

Hlavními výsledky kolektivního vyjednávání je dohoda v níže uvedených bodech:

 • S účinností od 1. dubna 2022 navýšení  základní měsíční mzdy v průměrné výši 2 100 Kč na každého zaměstnance společnosti ORLEN Unipetrol RPA. Uvedená částka 2 100 Kč obsahuje fixní část 1 400 Kč, kterou obdrží každý zaměstnanec, a variabilní částku 700 Kč, jejíž rozdělení bude v kompetenci ředitelů jednotlivých útvarů.
 • S účinností od 1. dubna 2022 navýšení základní měsíční mzdy pro jednotlivé kompetenční stupně/stupně provozních způsobilostí o 2 100 Kč.

………………………………………………….

 • Jednorázový finanční bonus v celkové výši 20 000 Kč („bonus“). První část bonusu ve výši 14 000 Kč bude splatná se mzdou za měsíc březen 2022,  druhá část bonusu ve výši 6 000 Kč bude splatná se mzdou za měsíc září 2022.
 • S účinností od 1. dubna 2022 navýšení základní hodnoty stravenky z 100 Kč na 110 Kč.
 • Pracovní volno za státní svátek pro zaměstnance pracující na ranních směnách od pondělí do pátku – pro rok 2022 bude volný den 29. 4. 2022.
 • Tankarta Benzina ORLEN ve výši 2 500 Kč pro každého zaměstnance.
 • Jednorázový příspěvek 600 Kč na penzijní připojištění, penzijní pojištění, doplňkové penzijní spoření či životní pojištění.
 • S účinností od 1. dubna 2022 navýšení směnového paušálního příplatku pro nepřetržitý provoz z 6 250 Kč za měsíc na 6 400 Kč za měsíc (poznámka: ostatní paušální příplatky na pracovištích se směnovým režimem budou navýšeny o stejné procento).
 • Navýšení odměny při prvním odchodu do důchodu na 11 000 Kč při trvání nepřetržitého pracovního poměru ke společnosti kratším než 10 let.
 • Úprava seznamu pracovišť, na kterých nelze čerpat přestávku na jídlo a oddech. V seznamu zůstanou pouze pracovní pozice Dispečer IV z Odboru operativního řízení výroby.
 • Úprava podmínek pro pětidenní rekondiční pobyty pro zaměstnance s IDP – pokud zaměstnanec dosáhne splnění hodin IDP ve druhém pololetí daného roku a nestihne realizovat pobyt do konce roku, může nárok na pobyt vyčerpat v 1. pololetí roku následujícího.

Po dlouhých jednáních bylo dohodnuto, že mzdové podmínky  a katalogy budou nadále součástí Kolektivní smlouvy (přílohy č. 5  až 8)

Finální znění kolektivní smlouvy pro ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. aktuálně připravujeme s právním odborem a personálním úsekem zaměstnavatele. O jejím podepsání vás budeme informovat.

Závěrem děkuji všem, kteří nás po celou dobu kolektivního vyjednávání podporovali.

Pavel Dvořák 

předseda

Napsat komentář (0) ↓