Aktuality

Dodatek č.2 ke Kolektivní smlouvě UNIPETROL RPA, s.r.o. byl 13.2. podepsán

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dne 13.2.2020 byl v Litvínově za účasti GŘ –  T. Wiatraka, jednatele – T.Herinka, PeŘ –  M. Chmiela a zástupců odborových organizací podepsán Dodatek č. 2 ke kolektivní smlouvě UNIPETROL RPA, s.r.o. Byl tím završen proces kolektivního vyjednávání, který byl v podstatě zahájen již v červnu 2019, kdy se zástupci odborových organizací začali scházet na přípravných jednáních. návrh byl zaměstnavateli odeslán dne 17.9. 2019.

Pavel Dvořák

předseda

Napsat komentář (0) ↓