Aktuality

Dodatek č.2 platné KS UNIPETROL RPA, s.r.o. byl vyjednán a podepsán.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

druhým kolem kolektivního vyjednávání bylo zakončeno dne 14.6. vyjednávání Dodatku č.2 aktuálně platné KS UNI RPA.

Bylo tím zakončeno jednání, kterým končí několik desítek let trvající dotování stravy zaměstnancům a zavádí se systém stravenek formou stravovacích karet firmy SODEXO. Zároveň se podařilo prozatím zachovat službu zaměstnancům na prakticky stejné úrovni. Dodatek naleznete na intranetu společnosti HR informace/o společnosti/kolektivní smlouva nebo zde na webu v záložce DOKUMENTY.

Napsat komentář (0) ↓