Aktuality

Jednání o Dodatku č. 1 – KS ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. bylo ukončeno.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ještě v průběhu příprav podkladů na MPSV ČR k určení zprostředkovatele jednání, došlo k jednání sociálních partnerů. Ti se shodli na termínu  4. kole kolektivního vyjednávání dne 5.9., v jehož průběhu došlo k dohodě na výplatě jednorázové mimořádné odměny ve výši 20 000,-Kč za definovaných parametrů. Odborové organizace požádaly o okamžitou výplatu z důvodu vysoké inflace a stále rostoucích nákladů na život. Je třeba ocenit, že zaměstnavatel toto akceptoval. Současně budou v Dodatku č.1, jako součásti kolektivní smlouvy, zakotveny již dříve s odbory projednané formální záležitosti. Jednání o Dodatku č.1 tím byla po dohodě obou stran ukončeny.

Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům, kteří nás podporovali a členům vyjednávacího týmu za profesionalitu a trpělivost při vyjednávání.

Pavel Dvořák

předseda

Napsat komentář (0) ↓