Aktuality

Kolektivní vyjednávání 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dne 1. 10. bylo prvním kolem zahájeno kolektivní vyjednávání o Dodatku č. 2 ke KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ UNIPETROL RPA, s.r.o. na období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021.

V úvodním, dvouhodinovém kole zástupci odborových organizací od prezentovali svůj návrh.

Návrh Dodatku č. 2 ke KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ UNIPETROL RPA, s.r.o. na období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021 se týká těchto oblastí:

PRACOVNÍ VOLNO S NÁHRADOU MZDY
ODMĚNOVÁNÍ
ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ
PÉČE O VYBRANÉ SKUPINY OSOB
SYSTÉMU VOLITELNÝCH VÝHOD
PŘÍPLATKŮ
SEZNAM PRACOVIŠŤ s příplatkem za práci v CZ – NACE a chemickými látkami
V první oblasti se návrh týká svátků, tzv. sick days a péče o dítě do 10-ti let.

V té druhé zvýšení mezd ve všech kategoriích, základu pro výpočet roční odměny a odměny podle bonusového systému a navýšení maximální výše odstupného a odchodného.

Třetí oblast obsahuje navýšení základní hodnoty stravenky.

Čtvrtá příspěvek na stravné pro dítě v mateřské školce v péči zaměstnance a možnost čerpat  příspěvek na dětské rekreace 2x v jednom ročním období.

V páté odborové organizace navrhují navýšení minimální výše měsíčního limitu.

V oblasti příplatků navýšení, směnového paušálu, hodinových a paušálních příplatků na velínech, příplatků za práce v čerstvo-vzdušném vedení, IDP a izolačním obleku. Navázání hodinového příplatku zaměstnancům Hasičského záchranného sboru v 16 hodinovém směnovém režimu za dobu pohotovosti na výši hodinové minimální mzdy v ČR.

Poslední navrhujeme novou přílohu KS, ve které jsme definovali příplatky za práci v CZ – NACE a chemickými látkami.

Příští kolo kolektivního vyjednávání je naplánováno na 15. 10. 2019 v době od 13:30 do 15:30 hodin.

Napsat komentář (0) ↓