Aktuality

Kolektivní vyjednávání o Dodatku č.2 KS ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

     dovolte, abych Vás informoval o dosavadním vývoji KV ve společnosti ORLEN Unipetrol RPA. Odborové organizace předaly výzvu k zahájení vyjednávání dne 16.9.2022.

Dosud proběhla 3. kola kolektivního vyjednávání. Odborové organizace na jednáních prezentovaly své návrhy na navýšení mezd. Hlavními body návrhu je navýšení základních mezd, směnového příplatku, benefitů včetně stravenek v takovém rozsahu, aby byla pokryta inflace, která je nyní po listopadu 2022 v průměru více jak 15%, byl také pokryt propad reálných mezd, který je nyní kalkulován ČNB na 9,8%. Odborové organizace s ohledem na vývoj hospodaření doplnily návrh také o mimořádnou odměnu za hospodářský výsledek s cílem pokrýt inflaci i propad reálných mezd. Prioritou pro odborové organizace je navýšení základních mezd zaměstnanců a zvýšení směnového příplatku. Důvodem  jsou významně zhoršené sociální podmínky zaměstnanců, ale také snaha dosáhnout konkurenceschopnosti při náboru nových zaměstnanců, především do směnových provozů. S ohledem na nejasný vývoj v oblasti našeho podnikání požádal zaměstnavatel o další kolo kolektivního vyjednávání počátkem ledna. Odbory s tím souhlasily a požádaly zaměstnavatele, aby na těchto jednáních předložil svůj protinávrh.

Pavel Dvořák

předseda

Napsat komentář (0) ↓