Aktuality

KV po 3.kole

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dne 12. 11.  pokračovalo 3.kolem kolektivní vyjednávání o Dodatku č. 2 ke KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ UNIPETROL RPA, s.r.o. na období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021.

Sociální partneři při  dvouhodinovém jednání řešili především následující návrhy z kolektivní smlouvy:

 • v kapitole D. ODMĚŇOVÁNÍ:
  zaměstnavatel navrhl navýšení mzdové křivky v tabulce č.1 (HAY).  Současně trvá na tom, že rozdělení částky bude plně v kompetenci vedoucích;
 •  zaměstnavatel navrhl navyšování v tabulce č.2 , která se týká kompetenčních stupňů/ stupňů provozních způsobilostí progresivnějším způsobem tzn., že navyšování jednotlivých stupňů by nebylo jednotné. Je to určitý kompromis mezi návrhem odborových organizací, který je však progresivnější. Oba body budou předmětem dalšího vyjednávání. Odborové organizace nesouhlasí s výší ani s aktuálně navrženým principem v oblasti „kompetenčního modelu“ i modelu HAY ;
 • v kapitole F.PRINCIP SOCIÁLNÍ POLITIKY
  F.1.1., odborové organizace argumentovaly zaměstnavateli důvody pro navýšení hodnoty stravenky. Doložily  především ověřené statistické údaje o aktuálních cenách standardních obědů v regionech Ústecký kraj, Praha, Brno;
 • F.2.2., zaměstnavatel navrhl úpravu článku bez omezení finančních nákladů. Bude předmětem další diskuze.
 • příloha č.4 Systém volitelných výhod:
  odborové organizace opakovaně argumentovaly zaměstnavateli důvody pro navýšení „benefitního systému“. Je třeba konstatovat, že aktuální názory odborových organizací a zaměstnavatele se rozcházejí.

4.kolo KV proběhne 27.11. 2019 v Litvínově.

Napsat komentář (0) ↓