Aktuality

Odbory jednají o Dodatku č.3 platné KS ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

odborové organizace aktuálně vedou se zaměstnavatelem ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. kolektivní vyjednávání o Dodatku č. 3 kolektivní smlouvy platné do 31.12.2023.

Předmětem jednání je žádost o mimořádný finanční bonus a poskytnutí tankovacích karet na PHM všem zaměstnancům společnosti. V úvodním kole jednání odbory představily svůj návrh a argumentovaly důvody podání návrhu. Ve druhém kole jednání, které proběhlo dne 22.6. zaměstnavatel návrhy odborů odmítl. Odborové organizace prezentovaly další argumenty, především odchýlení kolektivního vyjednávání v Polsku s kolektivním vyjednáváním v české skupině ORLEN Unipetrol. Na základě nových skutečností se sociální partneři dohodli na dalším, třetím kole, které se uskuteční dne 29.6.

 

Pavel Dvořák

předseda

Napsat komentář (0) ↓