Aktuality

PF 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

     dovolte, abych Vám poděkoval za podporu a  spolupráci v uplynulém roce.

Přeji klidné  a požehnané Vánoce v kruhu Vašich rodin a blízkých

 a do roku 2023 přeji pevné zdraví, štěstí, lásku.

                       Pavel Dvořák, předseda

           

Přejeme Vám veselé Vánoce a šťastný nový rok 2023 

    Základní odborová organizace Chemopetrol a.s.

                        Pavel Dvořák, předseda

                        Jiří Pečený, místopředseda

Napsat komentář (0) ↓