Aktuality

Souhrnné informace ke kolektivnímu vyjednávání 2020 – 2021

Jednání byla zahájena 1.kolem jednání o Dodatku č. 3 UNIPETROL RPA, s.r.o. dne 24.8.2020. Odbory předtím podle zákona oslovily zaměstnavatele se žádostí o zahájení kolektivního vyjednávání (KV) . Důvodem bylo naplnění ustanovení KS:

D.2.1.   – Jednání o změnách mzdové úrovně může být iniciováno oběma stranami za dále uvedené podmínky. Pokud průměrná míra inflace za první pololetí daného roku nebo za tři čtvrtletí daného roku měřená jako průměr přírůstku indexu spotřebitelských cen ke stejným měsícům předchozího roku za dané období bude vyšší než 3 %, pak smluvní strany zahájí jednání o dodatku ke stávající KS či nové kolektivní smlouvy týkající se zvýšení mezd.

Tato část KV byla zakončena 4.kolem a společnou dohodou odborů a zaměstnavatele, že požádají o určení zprostředkovatele ze seznamu MPSV ČR, protože zaměstnavatel neakceptoval žádné návrhy odborů. Hlavním argumentem zaměstnavatele byly špatné hospodářské výsledky v 1.pololetí a následně i po 3. čtvrtletí roku 2020.

Na základě rozhodnutí MPSV ČR č.j.: MPSV-2020/214985-523/2 ze dne 14.12.2020 byl v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, určen jako zprostředkovatel v předmětném sporu Mgr. Radek Zákon, který je veden u MPSV v seznamu zprostředkovatelů a rozhodců pod ev. č. 03/0012.

S návrhem na řešení sporu, který zaslal zprostředkovatel dne 14.1.2021 nesouhlasila strana zaměstnavatele ani strana odborů. Důvodem bylo, že jeho návrh eliminoval značnou část zaměstnanců společnosti z jakékoliv finanční kompenzace.

Zaměstnavatel a odbory se následně dohodli na pokračování KV o Dodatku č.4, který odbory mezitím zaslaly, zcela v souladu se zákonem, tak aby byla zaměstnancům kompenzována inflace roku 2020. Odbory navrhly navýšení základních mezd, zvýšení paušálních příplatků za směnnost a zapsání některých ustanovení týkajících se mezd, uvedených v Rozhodnutí – Odměňování, do kolektivní smlouvy. Návrh se týkal i doplnění odměňování velínářů o nové velíny a vyšší ohodnocení velínářů na nové jednotce PE 3. Sociální partneři se v úvodu 1.kola kolektivního  vyjednávání dne 20.ledna 2021 dohodli, že s ohledem na to, že nevznikla dohoda nad Dodatkem č. 3, bude případný dojednaný dokument vydán právě jako Dodatek č.3.

V průběhu jednání, která pokračují již 7.kolem dne 25.2.2021, se nashromáždila agenda, která se dotýká kompetenčního systému odměňování, provozních způsobilostí, přílohy č. 3 KS – přestávky v práci  a další. Hlavním tématem jsou však stále mzdy. Zaměstnavatel doposud odmítal návrhy odborů s tím, že hospodářský výsledek za rok 2020 je záporný. Záporné jsou všechny hlavní ekonomické ukazatele EBITDA, EBITDA LIFO, i HV po zdanění, vše prozatím neauditované.

Odbory přesto argumentují zaměstnavateli, že pozitivní vývoj mezd a odměňování je nyní  nutný ke stabilizaci zaměstnanců. Zaměstnance v této době, kdy je pozitivních informací málo, prosíme o trpělivost a pevně věříme, že jednání budou uzavřena v dohledné době, právě s pozitivním výsledkem.

                                                                                                                        Pavel Dvořák

                                                                                                                             předseda

 

 

Napsat komentář (0) ↓