Aktuality

Ukončení kolektivního vyjednávání dne 9.1.2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

kolektivní vyjednávání ve firmě UNIPETROL RPA, s.r.o. bylo ukončeno dne 9.1.2020 devátým kolem, které proběhlo od 10.00 do 12.30 v Litvínově. Po dlouhém, náročném a i energickém vyjednávání došlo mezi sociálními partnery k dohodě na finální podobě Dodatku č.2 kolektivní smlouvy. Od 1.1. 2020 dojde k navýšení mzdy, zvýšení finančního plnění v některých ustanoveních a také zavedení nového benefitu. Sociální partneři se dohodli, že základní informaci o výsledcích vyjednávání podá zaměstnavatel, následně připraví k podpisu Dodatek č.2 aktuálně platné kolektivní smlouvy UNIPETROL RPA, s.r.o. Děkuji tímto všem členům vyjednávacích týmů odborových organizací za aktivní, efektivní a soustředěný výkon, odvedený v průběhu kolektivního vyjednávání.

Pavel Dvořák

předseda

Napsat komentář (0) ↓