Aktuality

Volby do ROD

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v říjnu 2020 proběhnou volby funkcionářů Rad odborových důvěrníků ( ROD).

Ve dnech 1.10 až 13. 10. do 7.00 hod. lze podávat návrhy kandidátů na funkce předsedy, místopředsedy-hospodáře a důvěrníků ROD. Návrhy lze podat na předepsaných formulářích, které musí být řádně vyplněny. Formuláře jsou k dispozici na sekretariátu odborové organizace a sem je třeba i v termínu doručit vyplněné formuláře.

Volební řád je na www.

Vlastní volby proběhnou od 14.10. do 29.10. do 12.00 hod.

Pavel Dvořák

předseda

Napsat komentář (0) ↓