Aktuality

Výroční členská konference 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dne 24.4.2018 se konala v Chemparku Litvínov Výroční členská konference naší základní odborové organizace.  Po schválení programu  a komisí, byla pracovní náplní konference zpráva o činnosti, kterou předložil předseda organizace, dále schválení čerpání rozpočtu za rok 2017, návrh rozpočtu na rok 2018, změna stanov a pravidel hospodaření. Diskutovalo s o uplynulém  kolektivním vyjednávání na rok 2018 a také o dalším, připravovaném kolektivním vyjednávání. Jako hosté byli pozváni předseda představenstva Unipetrol a.s. Krzysztof Zdziarski a personální ředitel Unipetrol a.s. pan Michal Chmiel. Oba manažeři odpovídali na otázky zaměstnanců – odborářů, které se týkaly firemních záležitostí.

Usnesení konference

předseda

Bc. Pavel Dvořák

 

Napsat komentář (0) ↓